χερσαία ζώνη

Επιτακτικού χαρακτήρα εκκρεμότητες

Καμία ουσιαστική εργασία αναβάθμισης του τμήματος της παραλιακής ζώνης που αποτελούσε την πρώτη πύλη του παλαιού λιμένα της ιστορικής πόλης της Ερμούπολης δεν έχει προωθηθεί μέχρι σήμερα από το Λιμενικό Ταμείο Σύρου, αποτελώντας ως εκ τούτου, μία σημαντική - αισθητικού χαρακτήρα - παραφωνία στη...

Απαιτείται αναβάθμιση και φροντίδα

Σε τμήμα σχεδόν ακατάλληλο για να συνδέσει ομαλά τον δημοτικό χώρο στάθμευσης πλησίον της θέσης της λαϊκής αγοράς με τον εξωτερικό χώρο πλησίον του Κολυμβητηρίου, μοιάζει το χερσαίο μέρος όπισθεν του Αθλητικού Κέντρου, το οποίο σήμερα παραπέμπει σε ήπιο σκουπιδότοπο.

Αν και για το...