Χρηστιάννα

Μια αποχώρηση από … συνήθεια. Η πολιτική ηθική στο μεγαλείο της

Με την αποχώρησή της από την παράταξη της Περιφερειακής Αρχής, η Χριστιάννα Πάπιτση επαναλαμβάνει τον εαυτό της , αφού είναι η δεύτερη φορά που ακολουθεί την ίδια τακτική. Μάλλον το έχει συνήθεια.

Για τους «λόγους συνειδησιακής και πολιτικής ηθικής», που θυμήθηκε μόλις επτά μήνες πριν...