ιατροφαρμακευτική περίθαλψη

Πρόσβαση ανασφάλιστων πολιτών στο δημόσιο σύστημα υγείας

Από την Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης γίνεται γνωστό ότι στις 4/4/2016 δημοσιεύτηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (Α3(γ)/ΓΠ/οικ.25132/04.04.2016-(ΦΕΚ 908 B’/2016) «Ρυθμίσεις για τη διασφάλιση της πρόσβασης των ανασφάλιστων στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας», η έκδοση της οποίας προβλεπόταν...