Ιερός Νάος Αγίου Ιωάννης

Η φωτογραφία της ημέρας

p { margin-bottom: 0.25cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); line-height: 120%; }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Mangal"; font-size: 12pt; }

Ιερός Ναός Αγίου...