Ημέρα Ηνωμένων Εθνών

Εορτασμός ημέρας των Ηνωμένων Εθνών στη Σύρο

Η επέτειος της ίδρυσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών θα εορταστεί σε ολόκληρη τη χώρα την Τρίτη  24 – 10 - 2017.

Για τον εορτασμό της ημέρας, με την αρ. πρωτ. 31846/21-9-2017 απόφαση και το με αρ. πρωτ.31847/21-9-2017 έγγραφο του Υπουργού Εσωτερικών ορίστηκε...