Ιωάννης Ράμφος

Νέος διοικητής της Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Ν. Αιγαίου ο Ιωάννης Ράμφος

Γνωστοποιείται ότι από 23-03-2015, Διοικητής Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Νοτίου Αιγαίου, ανέλαβε ο Αρχιπύραρχος Ιωάννης Ράμφος του Τηλεμάχου, προερχόμενος από την Διοίκηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών.