ισολογισμός

Σειρά λαθών άνευ απάτης

Κατόπιν μίας επιγραμματικής έκθεσης δεκαεπτά παρατηρήσεων – λαθών που κατέγραψαν οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές αναφορικά με τον έλεγχο που διενήργησαν επί των στοιχείων του ισολογισμού και απολογισμού του οικονομικού έτους 2013 για τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το...

Επίλογος συνεδριάσεων πρώτης καλλικρατικής θητείας

Με δύο διαδοχικές συνεδριάσεις που αφορούσαν σε σημαντικά ζητήματα, πολλά από τα οποία ωστόσο, μετατέθηκαν στην “ατζέντα” της νέας Δημοτικής Αρχής του Δήμου Σύρου – Ερμούπολης, αλλά και παρουσία του ορκωτού λογιστή για την έγκριση του...