κανονιστικές αποφάσεις

Σημαντικές κανονιστικές αποφάσεις Δήμου Σίφνου

  • Παρασκευή, 4 Αυγούστου, 2017 - 11:33
  • 0 Σχόλια

Σας γνωρίζουμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο Σίφνου, αφού έλαβε υπόψη του το άρθρο 79 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Φ.Ε.Κ. 114Α΄/8.6.2006) καθώς και το άρθρο 72 του ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗ (Ν. 3852/2010, Φ.Ε.Κ. 87 Α΄/7.6.2010), προέβη στη λήψη κανονιστικών αποφάσεων για το έτος 2017.

Με...