καταμέτρηση κίνησης

Καταμέτρηση και αξιολόγηση κυκλοφοριακής κίνησης στην Παροικιά

Με στόχο την ποσοτική και ποιοτική αξιολόγηση του υφιστάμενου οδικού δικτύου και της λειτουργίας του, έχουν τοποθετηθεί αυτόματα συστήματα παρακολούθησης που πραγματοποιούν ταυτόχρονες μετρήσεις κυκλοφοριακού φόρτου σε περισσότερες από είκοσι (20) θέσεις. Έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι μετρήσεις...