καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α΄/07-12-2016) και της ΚΥΑ 16228/2017 (ΦΕΚ 1723/Β΄/18-05-2017) επέρχονται αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο των διοικητικών διαδικασιών για την άσκηση οικονομικών δραστηριοτήτων με την διαδικασία της γνωστοποίησης.

Στο νέο θεσμικό πλαίσιο...

Πρόταση χωρίς ωριμότητα

Αντιπαραθέσεις και τελική απόσυρση του θέματος από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Σύρου-Ερμούπολης, έφερε η συζήτηση, περί νέας χωροθέτησης κοινόχρηστων χώρων, επί της οδού Κλώνος και Κυπαρίσσου Στεφάνου (όπισθεν ΕΛ.ΤΑ. Σύρου), με τους συμβούλους ακόμη και της πλειοψηφίας να διατυπώνουν κάθετα...

“Κίνδυνος αλόγιστης ανάπτυξης οχλουσών δραστηριοτήτων”

Αλλαγές στον τρόπο ίδρυσης και λειτουργίας των Καταστημάτων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, αλλά και άρδην απλουστευμένες διαδικασίες, με αφαίρεση αρμοδιοτήτων από τους οικείους Δήμους, φέρνει το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού.

Το σχέδιο νόμου , με τίτλο «Νέο...