ΚΕΑΟ

"Πολιτική που δημιουργεί εκρηκτικό κλίμα για την κοινωνική οικονομία"

Τα στοιχεία της 2ης τριμηνιαίας έκθεσης προόδου εργασιών του ΚΕΑΟ έτους 2016, δυστυχώς αποτυπώνουν τις αρνητικές εξελίξεις και στο πεδίο της διευθέτησης των ληξιπροθέσμων στα ασφαλιστικά ταμεία, αλλά και την αδυναμία της πολυδιαφημισμένης -από την κυβέρνηση-...