Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου

Σε λειτουργία το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου

Τα Κέντρα Κοινότητας είναι δομές που σχεδιάστηκαν από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, ιδρύθηκαν σε Δήμους και χρηματοδοτούνται από το ΕΣΠΑ 2014-2020.
 

Το Κέντρο Κοινότητας Δήμου Τήνου αποτελεί μία νέα κοινωνική δομή  που λειτουργεί  από τον...