Κέντρο Σίτισης

Προέγκριση δημοπράτησης για το Κέντρο Σίτισης Τήνου

Την προέγκριση δημοπράτησης του έργου της προμήθειας και εγκατάστασης βασικού ιατρικού εξοπλισμού στο Κέντρο Σίτισης και Παροχής Βασικής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας Ευπαθών Ομάδων Πληθυσμού στην Τήνο, συνολικού προϋπολογισμού 84.165,00 ευρώ, υπέγραψε ο...