ΚΕΣΥΠ

Επαγγελματικές προοπτικές στην Ελλάδα και στον κόσμο

Απαντήσεις στους προβληματισμούς Συριανών μαθητών σχετικά με τις ορθές επιλογές σπουδών και τη σύνδεσή τους με την επαγγελματική αποκατάσταση, επιχειρεί να δώσει η Διημερίδα Επαγγελματικού Προσανατολισμού που θα διεξαχθεί στις 27 & 28 Απριλίου 2018, στο Πνευματικό Κέντρο Ερμούπολης.

...