Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων. Φίλοι της Πάρου

Βράβευση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων από τον σύλλογο "Φίλοι της Πάρου"

Το Διοικητικό Συμβούλιο και οι εργαζόμενοι της ΕΠΑΨΥ θέλουν να ευχαριστήσουν τον Σύλλογο «Φίλοι της Πάρου» για την βράβευση της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας ΒΑ Κυκλάδων σε μια όμορφη εκδήλωση με τίτλο We stand together που πραγματοποιήθηκε στις 10 Αυγούστου 2015 στις Λεύκες.  

Η...