κοινωνική ένταξη

Προσκλήσεις για δράσεις προώθησης της κοινωνικής ένταξης

Δύο ανοιχτές προσκλήσεις υποβολής προτάσεων για ένταξη στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Νοτίου Αιγαίου 2014 – 2020, έργων που αφορούν στην προώθηση της κοινωνικής ένταξης απευθύνει ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου κ. Γιώργος Χατζημάρκος.

Οι προσκλήσεις αφορούν στην συνέχιση της λειτουργίας του...

Σε δημόσια διαβούλευση η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου

Στην φάση της δημόσιας διαβούλευσης περνά η Περιφερειακή Στρατηγική Κοινωνικής Ένταξης Νοτίου Αιγαίου (ΠΕΣΚΕ), που στόχο έχει την καταπολέμηση της φτώχειας, του κοινωνικού αποκλεισμού και κάθε μορφής διακρίσεων, για την αντιμετώπιση των συνεπειών της παρατεταμένης οικονομικής και κοινωνικής...