Κοινωνικό Φαρμακείο Μυκόνου

Πρόσληψη στελεχών στο Κοινωνικό Φαρμακείο Μυκόνου

Αναρτήθηκε στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Μυκόνου η Ανακοίνωση ΣΟΧ 9/2017, το Παράρτημα Ανακοίνωσης ΣΟΧ 9/2017, το Ειδικό Παράρτημα (Α1), η Περίληψη Ανακοίνωσης και το Έντυπο Αίτησης, τα οποία μπορούν να αναζητήσουν οι υποψήφιοι στο Δημοτικό Κατάστημα.
Η  ανακοίνωση αφορά την πρόσληψη με...