Κοινσεπ Τήνου

Νέα Διοικούσα Επιτροπή για την ΚοινΣΕπ "Καλλονή-Κελλιά" της Τήνου

Νέα Διοικούσα Επιτροπή, ανέδειξε η Γενική Συνέλευση, για την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείριση "Καλλονή - Κελλιά", της Τήνου.

Πιο συγκεκριμένα και σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση της ΚοινΣΕπ:

«Μετά την πραγματοποίηση της 3ης Ανοιχτής Γενικής Συνέλευσης που έλαβε χώρα στο δρυμα...