Κώστας Πουλάκης

Μεταρρυθμίσεις στους ΟΤΑ

Στη συνεδρία με θέμα «Ψηφιακές Υπηρεσίες, Δημόσια Διοίκηση και Αυτοδιοίκηση» του 13ου κατά σειρά Περιφερειακού Αναπτυξιακού Συνεδρίου στο Νότιο Αιγαίο, μίλησε σχετικά με τις αναπτυξιακές πρωτοβουλίες του Υπουργείου Εσωτερικών και τη μεταρρύθμιση της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ο Γενικός Γραμματέας...