Κτηνιατρική Υπηρεσία Άνδρου

Εφαρμογή ευρωπαϊκού κανονισμού για αλλεργιογόνες ουσίες

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 1169/2011 (άρθρο 44) και την εγκύκλιο με αριθμό πρωτοκόλλου 20303/22-12-2014 του Ε.Φ.Ε.Τ, καθίσταται υποχρεωτική η παροχή πληροφοριών σχετικά με τα αλλεργιογόνα για όλα τα τρόφιμα που προσφέρονται μη προσυσκευασμένα προς πώληση στον καταναλωτή...