Λατομεία Μαράθι Πάρου

Αρχαία Λατομεία Μαράθι Πάρου

Σας γνωρίζουµε ότι, σύµφωνα µε το ΦΕΚ 97/ΑΑΠ/17.5.2018 του Υπουργείου Πολιτισµού, η περιοχή των Αρχαίων Λατοµείων της Πάρου στο Μαράθι (γνωστών επίσης µε την ονοµασία ‘Λατοµείο των Νυµφών’) στην οποία βρίσκονται επίσης οι βιοµηχανικές εγκαταστάσεις του 19ου αι., χαρακτηρίζεται ως ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΤΟΠΟΣ...