λίμνη

Η φωτογραφία της ημέρας

Λίμνη ΟΧΡΙΔΑΣ ΑΛΒΑΝΙΑΣ.

Γιώργος Α.Ρ