Μαρία Σκανδαλάκη

Η Ιστορία «φοριέται» και «ταξιδεύει»

Οι Καρυάτιδες, τα κιονόκρανα, η αιγίδα της Αθηνάς και πολλά ακόμη σύμβολα της μυθολογίας και της αρχαιότητας που φανερώνουν την αναντίρρητη αξία και σημασία του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού, αποτελούν βασική πηγή έμπνευσης για τη Μαρία Σκανδαλάκη.

Η έκθεση με τίτλο «Η ιστορία ενός...