Μαρία Βασιλοπούλου

"Όταν χάνεται το μέτρο και μαζί του χάνεται και η ψυχραιμία"

Η δημοτική σύμβουλος Άνδρου Μαρία Βασιλοπούλου απαντά στο δημοσίευμα της του φυλλαδίου του Επάρχου Άνδρου Δημήτρη Λοτσάρη, σχετικά με το ΧΥΤΥ και την αιτίαση του γιατί δεν τη διέγραψε για τη θετική της ψήφο ο Γιάννης Καπάκης.

"Κύριε Λότσαρη,

Θέλω κατ’ αρχήν να σας ενημερώσω ότι...