Μεσσάρης

"Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν φωτεινά παραδείγματα δημιουργικότητας"

  • Τετάρτη, 4 Σεπτεμβρίου, 2013 - 15:46

“Καλή σταδιοδρομία στους μαθητές που ολοκλήρωσαν τη φοίτησή τους στο Λύκειο και ανοίγουν νέους δρόμους, αποσκοπώντας στη δημιουργία, την καινοτομία και την ποιότητα ζωής των τοπικών κοινωνιών τους” εύχεται ο Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αιγαίου,...