μεταπτυχιακά προγράμματα

Υποτροφία Μεταπτυχιακού με θέμα “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό”

Tο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής προσφέρει στο Ελληνικό Δίκτυο Μικρών Νησιών μια υποτροφία για τους δικαιούχους των νησιών αυτών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα με θέμα “Καινοτομία και Επιχειρηματικότητα στον Τουρισμό”.

Ο Δήμος Κέας σας καλεί, εφόσον...

"Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση"

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Ευρωπαϊκές Κοινωνίες και Ευρωπαϊκή Ολοκλήρωση» διερευνά τη σχέση και τις διαφορές ανάμεσα στις κοινωνικές, οικονομικές και πολιτισμικές πρακτικές των κοινωνιών και των θεσμών τόσο στο εσωτερικό της Ευρώπης, όσο και στις γειτονεύουσες μεσογειακές χώρες σε...