μέτρα αλιείας

Νέα προθεσμία για υποβολή αιτήσεων σε Μέτρα Αλιείας

Από τη Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, ανακοινώνεται ότι εκδόθηκε από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠΑΛΘ η 2η Τροποποίηση των Προσκλήσεων για την υποβολή αιτήσεων στα Μέτρα του Εκσυγχρονισμού αλιευτικών σκαφών και...