Μιχάλης Φραγκιάς

Μια πανάρχαια διαχρονική παράδοση

Ξεχωριστή θέση στη διαχρονική λαογραφική παράδοση της Σύρου κατέχουν και τα παρωνύμια, προσωνύμια, τα γνωστά -σε όλους μας- παρατσούκλια, ο κατάλογος των οποίων αυξάνεται και εμπλουτίζεται από γενιά σε γενιά, γεννώντας την περιέργεια και την επιθυμία κάποιου να αναζητήσει και να μελετήσει την...