Νάξου

571.493,75 ευρώ

Εγκρίθηκε η καταβολή των εφημεριών στους γιατρούς των νοσοκομείων Σύρου και Νάξου, για τους Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, στο νοσοκομείο της Σύρου, εγκρίθηκε το ποσό των 485.397, 75 ευρώ και για το νοσοκομείο Νάξου, το αντίστοιχο ποσό των 86.096,00 ευρώ.

Το συνολικό...