νηπιαγωγείο Αγκαιριάς

Εγκαίνια Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς

Το Σάββατο 11 Ιουνίου 2016 ο Δήμος Πάρου εγκαινίασε το κτήριο του Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς Πάρου.

Το έργο «Κατασκευή Νηπιαγωγείου Αγκαιριάς ν. Πάρου» χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κρήτης & Νήσων Αιγαίου» μέσω του άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη...