χορευτικό

Ταξίδι στις παραδόσεις

  • Τετάρτη, 24 Απριλίου, 2013 - 13:05

Διήμερο εκπαιδευτικό ταξίδι πραγματοποίησε στην Αθήνα το μεγάλο τμήμα του χορευτικού συγκροτήματος της Αντιπάρου, με σκοπό την κατάρτιση των μελών του σε θέματα ανταλλαγής γνώσης και εμπειριών με ήθη και έθιμα άλλων περιοχών της Ελλάδας.

Στο πλαίσιο αυτό, τα παιδιά παρακολούθησαν τη...