βιολογικός Βάρης - Μέγα Γιαλού

Καθυστέρηση, εγκρίσεις και νέοι πόροι

Προσπάθειες ρύθμισης του συνόλου των παραμέτρων και προϋποθέσεων που απαιτεί για να διεκδικήσει νέα χρηματοδότηση και να προωθηθεί το έργο του βιολογικού των περιοχών Βάρης – Μέγα Γιαλού πραγματοποιεί συστηματικά η ΔΕΥΑ Σύρου και ο Δήμος Σύρου – Ερμούπολης, με την πρόσφατη ενημέρωση του...