Νησιωτική Επιχειρηματικότητα

Νησιωτική Τουριστική Επιχειρηματικότητα

Χρηματοδοτήσεις νησιωτικών επιχειρήσεων, με ευνοϊκούς όρους δανεισμού, σε 96 νησιά της χώρας, από το πρόγραμμα «Νησιωτική Επιχειρηματικότητα» του ΕΤΕΑΝ, το οποίο συνεχίζει και ολοκληρώνεται στις 31 Ιανουαρίου 2017.

Η Δράση «Νησιωτική - Τουριστική Επιχειρηματικότητα», συνολικού...