ομάδα εργασίας τουρισμού

Σύσταση ομάδας εργασίας για θέματα Τουρισμού της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου

Με απόφαση του Περιφερειάρχη κ Γιώργου Χατζημάρκου συνεστήθη Ομάδα Εργασίας σε θέματα Τουρισμού της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, έργο της οποίας είναι η παρακολούθηση υλοποίησης των δράσεων Τουρισμού, η επεξεργασία και κατάθεση προτάσεων, η διαβούλευση με τις τοπικές αρχές και τους τοπικούς...