πυροσβεστικές φωλιές

Εγκατάσταση πυροσβεστικού εξοπλισμού στη Μύκονο

Ο Δήμος Μυκόνου, με αίσθημα ευθύνης απέναντι στους δημότες και τους επισκέπτες του νησιού μας, σε συνδυασμό με τον υπαρκτό κίνδυνο εκδήλωσης αστικής πυρκαγιάς και λαμβάνοντας υπόψιν την δυσκολία πρόσβασης, λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής του οικισμού, ολοκλήρωσε τον εκσυγχρονισμό των...