οργανωτικό σχήμα

Νέο οργανωτικό σχήμα στις υπηρεσίες της Αστυνομίας του Ν. Αιγαίου

Σε εφαρμογή τέθηκε το νέο οργανωτικό σχήμα των Αστυνομικών Υπηρεσιών του Νοτίου Αιγαίου, στο πλαίσιο της ευρύτερης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας που στόχο έχει την αναβάθμιση της δομής και της λειτουργίας της Ελληνικής Αστυνομίας.

Βασικός σκοπός παραμένει η καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη...