ορκωτός ελεγκτής

Σειρά λαθών άνευ απάτης

Κατόπιν μίας επιγραμματικής έκθεσης δεκαεπτά παρατηρήσεων – λαθών που κατέγραψαν οι ορκωτοί ελεγκτές – λογιστές αναφορικά με τον έλεγχο που διενήργησαν επί των στοιχείων του ισολογισμού και απολογισμού του οικονομικού έτους 2013 για τον Δήμο Σύρου – Ερμούπολης, εγκρίθηκαν κατά πλειοψηφία από το...