Ο.Τ.Α.

Παράταση του χρόνου υποβολής αιτήσεων για ρύθμιση οφειλών προς τους Ο.Τ.Α.

Ο Δήμος Πάρου λαμβάνοντας υπόψη το από 03/07/2015  έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με αριθμό πρωτοκόλλου 22678.

Σας γνωρίζει ότι, παρατείνεται, για τις βεβαιωμένες μέχρι 26-5-2015 οφειλές προς Ο.Τ.Α. και τα νομικά πρόσωπα αυτών, η προθεσμία υποβολής...