Ουράνιο Τόξο Μύκονος

Η φωτογραφία της ημέρας

Μύκονος

Χρυσάνθη Αλαφασού