Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος

Ενημέρωση και διαφωνίες για τον φορολογικό έλεγχο

Με συνεχείς επιστολές προς τα μέλη τους επαγγελματικοί φορείς καθώς και σύλλογοι επιστημονικών κλάδων ενημερώνουν για την απαίτηση ολοκλήρωσης των διαδικασιών εγκατάστασης μηχανημάτων POS έως και την καταληκτική ημερομηνία που έχει ορίσει η κυβέρνηση, δηλαδή την 27η Ιουλίου.

...