παρακράτηση φόρου

Φορολογικές μεταβολές με απώλειες και ωφελημένους

Διευκρινιστική εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τα ισχύοντα στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, αφορά στα νέα ποσά τα οποία ορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του φορολογουμένου, τα οποία μειώνουν τον φόρο που προκύπτει.

Δεν υπολογίζεται η αναδρομικότητα για τα...