Φορολογικές μεταβολές με απώλειες και ωφελημένους

  • Τετάρτη, 29 Ιουνίου, 2016 - 06:16
  • /   Eνημέρωση: 29 Ιουν. 2016 - 18:00
  • /   Συντάκτης: Τέτα Βαρλάμη

Διευκρινιστική εγκύκλιος της ΓΓΔΕ για τα ισχύοντα στην φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων, αφορά στα νέα ποσά τα οποία ορίζονται ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων του φορολογουμένου, τα οποία μειώνουν τον φόρο που προκύπτει.

Δεν υπολογίζεται η αναδρομικότητα για τα οριζόμενα από το ΣτΕ σχετικά με την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, με την απόφαση να ισxύει από το επόμενο φορολογικό έτος.

Η μεταβολή του υπολογισμού της μηνιαίας παρακράτησης φόρου θα επιφέρει αλλαγές στις αποδοχές μισθωτών και συνταξιούχων, βάσει της νέας κλίμακας φορολογίας εισοδήματος

Έκπτωση φόρου για τα προστατευόμενα τέκνα

Εκπτώσεις φόρου και στους δύο συζύγους για τα προστατευόμενα τέκνα, επιφέροντας έμμεσο αφορολόγητο για μισθωτούς, συνταξιούχους και αγρότες, ορίζει εγκύκλιος της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.

Περαιτέρω, με την αρ. 250/1994 γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία έγινε αποδεκτή από τον Υπουργό Οικονομικών, έγινε δεκτό ότι στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων τα τέκνα θεωρείται ότι βαρύνουν τον γονέα ο οποίος έχει την επιμέλεια αυτών, αφού σ’ αυτή περιλαμβάνεται και ο προσδιορισμός του τόπου διαμονής (συνοίκησης) των τέκνων, ανεξάρτητα αν τους καταβάλλεται διατροφή ή συνοικούν περιστασιακά με τον άλλο γονέα.

Στην ανωτέρω γνωμοδότηση, ορίζεται επίσης ότι όταν το τέκνο διαμένει με τον καθένα από τους γονείς κατά ίσο χρονικό διάστημα, τότε θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το τέκνο συνοικεί 6 μήνες με τον κάθε γονέα, ώστε για το διάστημα αυτό βαρύνει τον κάθε γονέα, με τις εντεύθεν φοροαπαλλαγές.

Βάσει των ανωτέρω, στην περίπτωση διαζευγμένων συζύγων, τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων, τις δικαιούται ο ένας εκ των δύο συζύγων που έχει την επιμέλεια αυτών και εφόσον αυτός είναι μισθωτός ή συνταξιούχος.

Περαιτέρω, και όσον αφορά την περίπτωση των εγγάμων συζύγων, γίνεται δεκτό ότι τις μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων τις δικαιούνται και οι δύο σύζυγοι εφόσον αυτοί είναι μισθωτοί ή συνταξιούχοι, ή ο ένας εκ των δύο συζύγων που έχει την ιδιότητα του μισθωτού ή συνταξιούχου και ανεξάρτητα από το αν αυτός είναι ο υπόχρεος ή η σύζυγος.

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται για εκκαθαρίσεις δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος που διενεργούνται για το φορολογικό έτος 2016 και επόμενα, ενώ οι παρακρατήσεις φόρου με βάση τις προαναφερόμενες μειώσεις φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων, διενεργούνται για μισθοδοσίες και συντάξεις που εκκαθαρίζονται από 27.5.2016 και μετά.

Τέλος, τα παραπάνω εφαρμόζονται ανάλογα και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

Την έκπτωση φόρου λόγω εξαρτώμενων τέκνων δεν δικαιούνται οι φορολογούμενοι που αποκτούν εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα, εκτός του εισοδήματος από ατομική αγροτική επιχειρηματική δραστηριότητα. Στις περιπτώσεις φορολογουμένων με εισοδήματα και από επιχειρηματική δραστηριότητα και από μισθωτή εργασία και συντάξεις, οι μειώσεις του φόρου θα εφαρμόζονται μόνο στον φόρο που αντιστοιχεί στο εισόδημα που προέρχεται από μισθωτή εργασία και συντάξεις.

Χωρίς αναδρομική ισχύ

Καμία αναδρομική συμμόρφωση της φορολογίας από το 2011, σύμφωνα με την σχετική απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας για την ειδική εισφορά αλληλεγγύης, αλλά με ισχύ της από το 2017.

Το ΣτΕ με την υπ’ αριθμό 2563/2015 απόφαση του έγινε δεκτό ότι η ειδική εισφορά αλληλεγγύης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες κάποιος φορολογούμενος είχε μεν μεγαλύτερο τεκμαρτό εισόδημα σε σχέση με το πραγματικό, αλλά προέβη δε, σε ανάλωση κεφαλαίου για να καλύψει την προστιθέμενη διαφορά τεκμηρίων, δεν θα πρέπει να υπολογίζεται βάσει του μεγαλύτερου τεκμαρτού εισοδήματος, αλλά βάσει του τελικού ποσού με το οποίο πράγματι αυτός φορολογήθηκε.

Η απόφαση αυτή, που προέκυψε κατόπιν προσφυγής φορολογουμένων πολιτών, ανάτρεψε την υπερφορολόγηση μέσω της εισφοράς αλληλεγγύης που εφαρμόστηκε την περίοδο από το 2010-2015 όπου υπολογιζόταν αυτή βάσει του υψηλού τεκμαρτού εισοδήματος και όχι βάσει του πραγματικού δηλωθέντος.

Βάσει αυτή θα έπρεπε να μεταβληθούν οι διατάξεις για τη εισφορά αλληλεγγύης, προκειμένου να υπάρξει συμμόρφωση με την απόφαση του ΣτΕ και να υπάρξει αναδρομικό επανυπολογισμός της για τις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι φορολογούμενοι την επίμαχη περίοδο είχαν καλύψει τη διαφορά τεκμαρτού και φορολογηθέντος εισοδήματος, με την επιστροφή της προκύπτουσας διαφοράς.
Αντί αυτού, διατηρείται ο συγκεκριμένος υπολογισμός για το φορολογικό έτος του 2015 και η συμμόρφωση θα ισχύσει από το επόμενο φορολογικό έτος.

Απώλειες και οφέλη με την παρακράτηση φόρου

Αλλάζει ο υπολογισμός της μηνιαίας παρακράτησης φόρου για μισθωτούς και συνταξιούχους, καθώς πλέον θα γίνεται επί της νέας κλίμακας φορολογίας εισοδήματος.

Αυξημένη θα είναι η μηνιαία παρακράτηση φόρου για τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα, που θα περιορίσει τις τελικές αποδοχές λόγω της μείωσης του έμμεσου αφορολόγητου ορίου από τα 9.545 στα 8.636 ευρώ - 9.090 ευρώ και των μεταβαλλών της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης.

Απώλειες έως και 19,5 ευρώ τον μήνα θα δουν οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, των οποίων οι αποδοχές είναι από 617 έως 2.000 ευρώ, ενώ αντίθετα θα αυξήσουν τις αποδοχές τους κατά 29,35 ευρώ όσοι έχουν αποδοχές από 2.000 έως 3.000 ευρώ, λόγω της μείωσης των μηνιαίων κρατήσεων φόρου εισοδήματος και ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης και μειώσεις έως και 48,71 ευρώ στο μηνιαίο εισόδημα τους θα δουν και όσοι έχουν αποδοχές από 3.000 έως 3.600 ευρώ.

Οι επιπλέον παρακρατήσεις φόρου ή τα φορολογικά οφέλη θα εκκαθαριστούν κατά τη δήλωση του 2017, που θα αφορά στο επόμενο φορολογικό έτος 2016.