παρανομία

Αποκατάσταση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της Ίου

Επανερχόμαστε στην ερώτησή μας με αρ. Πρωτ. 5009/17-4-2017 σχετικά με την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος της Ίου από τις αυθαιρεσίες μεγαλοεπιχειρηματία, καθώς η απαράδεκτη κατάσταση συνεχίζεται.

Επιχειρηματίας έχει αγοράσει πάνω από το 25% της έκτασης της Ίου. Για την έναρξη των...