Παρατηρητήριο Αιγαίου

Παρουσία του Παρατηρητηρίου Αιγαίου στην έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού

Στις 7 και 8 Ιουνίου οργανώθηκε στην έδρα του Παγκόσμιου Οργανισμού Τουρισμού (ΠΟΤ) στη Μαδρίτη ανοιχτή διαβούλευση για τα θέματα που συνδέονται με τη μέτρηση του βιώσιμου τουρισμού στο πλαίσιο του Δικτύου των Παρατηρητηρίων Βιώσιμου Τουρισμού με τη συμμετοχή του Παρατηρητηρίου Βιώσιμου...