Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Δύο σεμινάρια παροχής Πρώτων Βοηθειών στην Πάρο από την Blue Star Ferries

Με την πρωτοβουλία της Blue Star Ferries και με την υποστήριξη του Βελεντζείου Ιδρύματος Πρόνοιας και Μορφώσεως θα πραγματοποιηθούν δωρεάν δύο σεμινάρια, παροχής Πρώτων Βοηθειών και Αντιμετώπισης Έκτακτων Καταστάσεων, από την ΕΔΟΚ στους μόνιμους κατοίκους της Πάρου. 

Τα σεμινάρια θα...