περιοχές Natura

Θεσμική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών

  • Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου, 2017 - 06:23
  • 0 Σχόλια

Αρχίζει η εκπόνηση Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών και η κατάρτιση σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων και Σχεδίων Διαχείρισης όλων των περιοχών του δικτύου Natura 2000 της χώρας.

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας προχώρησε σε δύο προκηρύξεις διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού με τίτλους: 1...