Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Κάλυψη 51 θέσεων για τη θερινή περίοδο από το Π.Ι.Ι.Ε.Τ.

Το Πανελλήνιο Ιερό Ίδρυμα Ευαγγελιστρίας Τήνου, που εδρεύει στο Δήμο Τήνου, ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου  ορισμένου χρόνου, συνολικού αριθμού 51 ατόμων, για χρονικό διάστημα 3,5 μηνών, για την κάλυψη διαφόρων εποχικών αναγκών των υπηρεσιών του ήτοι...