Πλαστικά

Παραγωγή της Ε.Ε. με Θέμα την Πλαστική Ρύπανση στις Ελληνικές Θάλασσες

...

Η νέα στρατηγική της Ε.Ε. για την απαγόρευση των πλαστικών προϊόντων μιας χρήσης αποτελεί ένα σημαντικό πρώτο βήμα για τον περιορισμό