ΠΝΑι

“Ξεκλειδώνουν” πόροι για τα νησιά

Θετικά αξιολογείται η εξέλιξη της αλλαγής κατηγορίας κατάταξης της Περιφέρειας Ν. Αιγαίου από την κατηγορία των πλουσίων Περιφερειών σε εκείνη των Μεταβατικών Περιφερειών, καθώς γίνεται σαφές πως το νησιωτικό σύμπλεγμα, θα ευνοηθεί σε επίπεδο κονδυλίων από ευρωπαϊκούς πόρους, κατά την επόμενη...