Ποιότητα Υδάτων

Αναφορά στην ΠΝΑι αναφορικά με την Ποιότητα Υδάτων Ανθρώπινης Κατανάλωσης στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

  • Παρασκευή, 31 Αυγούστου, 2018 - 18:10
  • 0 Σχόλια

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 3.1 εδ. Α’ του Κανονισμού  Ύδρευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων (βλ. σχετικό 1), «Ο Δήμος παρέχει νερό κατάλληλο για ανθρώπινη κατανάλωση σύμφωνα με τις ισχύουσες στην Ελλάδα προδιαγραφές».  Σύμφωνα δε με την παράγραφο 3.11 του ίδιου άρθρου «Ο Δήμος φροντίζει την...